2,5 guilder - 1850
The Netherlands

Front: King William III and text: Willem III Koning der Ned.G.H.v.L

Back: Royal Arms, date, value and text: Munt van het Koningrijk der Nederlanden