1 guilder - 1840
The Netherlands

Front: King William and text: Willem Koning der Ned.G.H.V.L.

Back: Royal Arms, date, value and text: Munt van het Koningrijk der Nederlanden